Our Team
Meet the team behind Ideapoke. When we get together,
great things happen!
Anup
Sanjay
Sriram
Takahiro Ota
He wei
Tomoya Suzuki
Satya
Raj
Sudhir
Rishu
Niharika
Kiran
Amulya
Ravi
Vinay
Debi
Daisuke Ichikawa
Nikhil
Miki
Koji Ueyama
Rie Matsuura
Apoorva
Sanket
Shilpa
Brijesh
Govindaraj
Sasank
Rashmi
Amit
Chetan
Anoop
Manish
Karthik
Ashok
Neha
David
Nitin
Aravindh
Rimpa
Navaneeth
David
Hari
Nikhil
Varsha
Swasthik
Monica
Bharath
Subham
Prabhakar
Manjunath
Lakshmi
Jijo
Kiran
Ankit
Ajith
Ranjita
Dinesh
Prem
Akshay
Navya
Preeti
Dipesh
Maleeka
Sandeep
Mahalakshmi
Anand
Amrutha
Ranjan
Varun
Harish
Nikhil
Priya
Saurav
Kraleti Prabhu
Supriya
Apoorva
Pavan
Priyanka
Soumya Ranjan
Kanimozhi
Ajay
Raveesha
Vikas
Aakash
Sowjanya
Pooja
Saleem
Pradip
Sudhanshu
Gopikrishnan