Our Team
Meet the team behind Ideapoke. When we get together,
great things happen!
Anup
Sanjay
Sriram
Takahiro Ota
He wei
Tomoya Suzuki
Satya
Raj
Sudhir
Rishu
Niharika
Kiran
John
Amulya
Ravi
Vinay
Debi
Abhishek
Nikhil
Apoorva
Daisuke Ichikawa
Ipsita
Venkata
Brijesh
Govindaraj
Sanket
Rashmi
Sasank
Karthik
Hemalakshmi
Chetan
Amit
Anoop
Manish
Neha
David
Nitin
Rimpa
Navaneeth
David
Hari
Nikhil
Indu
Aravindh
Varsha
Monica
Bharath
Rohith
Prabhakar
Swasthik
Shravya
Rakshith
Jijo
Ritika
Kiran
Manjunath
Ajith
Pavan
Ranjita
Dinesh
Shilpa
Sonali
Prem
shahanaz
Akshay
Ankit
Kanimozhi
Sandeep
Mahalakshmi
Navya
Vineeth
Rahul
Amrutha
Ranjan
Dipesh
Anand