Our Team
Meet the team behind Ideapoke. When we get together,
great things happen!
Anup
Sanjay
Sriram
Takahiro Ota
He wei
Tomoya Suzuki
Satya
Raj
Jyoti
Sudhir
Divya
Kiran
John
Niharika
Ravi
Vinay
Debi
Abhishek
Nikhil
Amulya
Rishu
Brijesh
Apoorva
Sanket
Manivannan
Sasank
Chetan
Venkata
Amit
Govindaraj
Ipsita
Pushpendu
David
Karthik
Neha
Hemalakshmi
Jatin
Navaneeth
Marlin
Brijender
Manish
Rimpa
Aravindh
Sreenivasulu
Rohith
Nikhil Narasimha
Rakshith
Indu
Anoop Vanahalli
Bharath Reddy
Monica
David
Hari Haran
Kiran Augustine
Manjunath
Shravya
Prabhakar
Lokesh
Pavan
Prem Kumar
Swasthik Shetty
Chetan
Dinesh
Nitin
Aviral
Akshay
Ajith
Ankit Upadhay
Nakamura
Ranjita Jadav
Ritika Soni
Sandeep
Sonali Biswal
Vineeth